بدون تصویر

جدیدنکات کارآفرینی

۱- تصمیم بگیرید دقیقا چه میخواهید.

vکاسبانِ موفق، شدیداً هدف گرا هستند، دقیقاً می دانند چه می خواهند و هر روز برای رسیدن به هدف هایشان تلاش می کنند.vکارهایی که باید انجام بدهید تا به اهداف برسید را بنویسید و اولویت بندی کنید.vبه سرعت اقدام کنید .(کار غیر مرتبط به اهدافتون رو انجام ندهید.)vهر روز کارهایی انجام بدهید که باعث نزدیک تر شدن به اهدافتان شود.

۲- تعیین کنید آیا کارآفرینی برای شما مناسب است یا نه؟

vفقط حدود 5 % از مردم مناسب این هستند که کار و کاسبی خودشان را راه اندازی می کنند.vانگیزه ی اصلی برای کارآفرین پول نیست، بلکه آزادی است.vباید مهم ترین هدف شما در زندگی رسیدن به خوشبختی باشد.vبرای موفقیت در کارآفرینی، اشتیاق شما برای آزادی شخصی و کنترل خود باید آن قدر زیاد باشد که بر تمام فداکاری ها و سختی هایی که با آن روبرو می شوید غلبه کند.

20

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

اگر درباره این مطلب نظری دارید می توانید از طریق این قسمت با ما و بازدیدکنندگان ما به اشتراک بگذارید.